AVÍS LEGAL

 1. Objecte i acceptació
 2. El present avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del qual som titulars. La navegació pel lloc web de atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. El vostè respondrà davant o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
 3. Indentificació i comunicacions
 4. SPAIN DAYS SL, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:
  • La seva denominació social és: SPAIN DAYS SL
  • El seu CIF és: B66006636
  • El seu domicili social és a: BAILÈN 43, LOCAL 1. BARCELONA, ESPANYA
 5. Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat.
  Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb es consideraran eficaços, a tots els efectes, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment
 6. Condicions d’accés i d’utilització
 7. EEl lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant això, condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.
  Vostè garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
  Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’ELL i a no emprar-los per, entre d’altres:

   

  • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei oa l’ordre públic.
  • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals presta els seus serveis.
  • Intentar accedir dades d’altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
  • VVulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’o de tercers.
  • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
  • RReproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
 8. Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a, sense que puguin entendre com cedits cap dels drets de explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.
  En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
  Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix li atribueixi cap dret sobre els mateixos.
  La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
  L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.
  no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.
 9. Exclusión de garantías y de responsabilidadexcluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:
  • La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
  • La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
  • El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.
 10. Asimismo, declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.
 11. Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito
  En el caso de que usted o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá ponerse en contacto con identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta.
  Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de , será de aplicación la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales más cercanos a la sede de (España).
 12. Publicaciones
  La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.